Szakértői szolgáltatások

Vagyonvédelmi auditszolgáltatások

Az auditálás során – több szakember bevonásával – vagyonvédelmi szempontból vizsgáljuk, minősítjük az adott terület védelmi rendszereit. A megállapított hiányosságok, nem megfelelőségek megszüntetésére prioritás szempontjából javaslatokat teszünk. Ezáltal a kockázatok láthatóvá válnak, választási lehetőséget ajánlva megbízóink számára.

 

Személyvédelmi szolgáltatások

Személyvédelmi szolgáltatás végrehajtása során, a feladatra kijelölt személyek (személybiztosítók) közreműködésével vállaljuk a védett személy akár gyermekek, fiatalkorúak életének, méltóságának, testi épségének valamely objektumban, mozgás közben, gyalog, vagy járművön történő védelmét.

 

Magánnyomozás

A vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott lehetőségek és eszközök igénybevételével végzett jogszerű és szakszerű információszerző tevékenység. Magánszemélyek megfigyelése, felkutatása, életmódvizsgálat, információgyűjtés. Eltűnt vagy ismeretlen helyen tartózkodó személyek (családtagok) tartózkodási helyének felkutatása. Cégen belüli megfigyelések (bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén). Polgári vagy büntetőügyben érintett személy felkutatása. Házasságtörések felderítése, szükség esetén dokumentáció készítése a további eljárási cselekmények foganatosításának céljából.

 

Szakmai tanácsadás

A sikeres üzleti, megbízói és partnerkapcsolat kialakítása céljából Speciális felkeszülést igénylő tréningek. Magába foglalja a különleges feladatokat ellátó egységeknél oktatott közelharc, speciális harcászati, lövészeti, taktikai képzéseket, éles, valódi konfliktushelyzet imitálását. Természetesen az egyén igényeire és képességeire tekintettel.

 

Vagyonvédelmi képzési szolgáltatások

A vagyonvédelmi képzés célja, hogy a megbízó munkavállalói megismerjék a személyes biztonságukkal összefüggő kérdéseket, tájékoztatást kapjanak jogaikról és kötelezettségeikről, valamint azonosuljanak a munkáltatójukkal, miszerint minden személyi és tárgyi feltétel adott a biztonságuk megóvásához. Biztonságukat az eseménynél jelenlévő és abban résztvevő személyek, azaz saját maguk magatartása is befolyásolja.

A T-Security

Értékeket őrzünk

Rövid üzenet

 

T-Security Hungary Kft.

 1142 Budapest, Tengerszem u. 106.

 

© 2021 T-Security - Minden jog fenntartva